PRIJZEN


Normale Programma : 96 € per jaar (boekjaar)
Voorwaarden/Condities gebruik OnlineAdmi.nl
• Het bedrag is altijd per kalender/boekjaar, ongeacht de ingangsdatum. Met terugwerkende kracht kan immers het gehele boekjaar gebruikt worden.

• Indien akkoord en betaling is binnen, dan wordt er automatisch een nieuw boekjaar klaargezet. Oude boekjaren/administraties worden niet verwijderd.

• Het abonnement is geldig voor 1 bedrijf/zzp-er en voor 1 boekjaar. Indien een andere zzp-er of bedrijf gebruik wenst te maken van OnlineAdmi.nl, dan dient een nieuw abonnement met aparte nieuwe inlog-gegevens aangevraagd te worden.

• Bij fraude en/of misbruik wordt de administratie met onmiddellijke ingang geblokkeerd.

• Informeer bij ons voor speciale acties en/of kortingen

E-mail : info@onlineadmi.nl